Search here...

Dịch Vụ Nổ Mìn

METCO > Dịch Vụ Nổ Mìn

Giới thiệu chung về Dịch vụ nổ mìn tại Công ty CP Kinh tế – Kỹ thuật:

Ngay từ khi thành lập công ty, Công ty đã chú trọng Dịch vụ nổ mìn như một lĩnh vực ngành nghề trọng tâm của đơn vị. Các loại dịch vụ nổ mìn mà công ty đang thực hiện bao gồm: Dịch vụ nổ mìn trọn gói (bao gồm cả cung ứng VLNCN) phục vụ khai thác mỏ; Dịch vụ nổ mìn thi công hạ độ cao trong xây dựng cơ bản; Dịch vụ khoan nổ mìn trọn gói; đặc biệt là Dịch vụ nổ mìn áp dụng công nghệ cao đảm bảo an toàn và hiệu quả tối ưu.

Các dự án tiêu biểu trong và ngoài ngước mà đơn vị đã và đang thực hiện: Dự án Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên; Dự án Cảng Tiên Sa, tỉnh Đà Nẵng; Dự án Hòa Phát, tại tỉnh Quảng Ngãi; Dự án mỏ Than Kaleum, Lào… Trong đó, tại Dự án mỏ Núi Pháo, Thái Nguyên là dự án áp dụng hình thức dịch vụ nổ mìn trọn gói công nghệ cao với việc áp dụng xe trộn nạp thuốc nổ MMU ngay tại chân công trường theo công nghệ tiên tiến, đảm bảo tuyệt đối trong an toàn, đạt hiệu quả sử dụng, giảm chi phí tối ưu và đảm bảo tiến đô khai thác chặt chẽ từ phía chủ đầu tư.

Tại tất cả các dự án, công ty METCO luôn thực hiện công tác thi công đảm bảo đầy đủ điều kiện pháp lý, an toàn tuyệt đối và đạt hiệu quả cao. Trong nhiều năm liền, Công ty đã được giấy khen, bằng khen của các cơ quan chức năng cấp Bộ và cấp Tỉnh. Năm 2017 Công ty METCO là đơn vị duy nhất trong các đơn vị sử dụng VLNCN tại Thái Nguyên được Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên tặng giấy khen trong công tác an toàn.